Oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Łobez. Właścicielem oczyszczalni jest Gmina Łobez. Zakończenie budowy i rozruch istniejącej oczyszczalni miał miejsce w 1996 r. Oddany do eksploatacji obiekt jest typu mechaniczno-biologicznego z reaktorem przepływowym pełnego wymieszania .
Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio ok. 1300 m3/d co odpowiada śr. RLM=9339.
W roku 2014 zostały podjęte decyzje  w kierunku modernizacji i przebudowy Oczyszczalni ścieków w Łobzie. Prace te mają potrwać do 30 maja 2015 r.

     PWiK w Łobzie posiada aktualnie w eksploatacji 17 przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na n/w ulicach miasta Łobez. Kilka z nich jest włączona do istniejącego i systemu telemetrycznego monitoringu.

Przepompownie i tłocznie:

 

1. Słoneczna 2. Świętoborzec
3. Waryńskiego 4. Segala
5. Kraszewskiego 6. Drawska
7. Drawska II 8. Wojcelska
9. H. Sawickiej 10. Boczna
11. Łozówek 12. Spokojna
13. Kraszewskiego 14. Podgórna
15.  Akacjowa 16. Sosnowa
17. Odnoga Węgorzyńska