SZANOWNI PAŃSTWO

 

W związku z zaistniałym przypadkiem podszywania się osób postronnych pod pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji spółka z o.o. w Łobzie.

 

Informujemy że:

 

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne maja prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

 

  1. Zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

  2. Przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wskazań oraz dokonywania badań i pomiarów,

  3. Przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo,

  4. Sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

  5. Odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

  6. Usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków tak stanowi.

 

Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji mają prawo wstępu na teren nieruchomości

PO OKAZANIU LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ I PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA.

 

 

 

Józef Misiun

 

Prezes PWiK spółka z o.o.