Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Łobzie powstało w wyniku reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzie.

      Przy tworzeniu nowopowstającego przedsiębiorstwa jego trzon osobowy oparty został na pracownikach byłego oddziału wodociągów i Kanalizacji.

 

      Dokumentem założycielskim Spółki jest umowa spisana przez jej udziałowców w formie aktu notarialnego i zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS- Nr.000002768.
 

     Nowo powstałe przedsiębiorstwo działalność swoją rozpoczęło z dniem 01 kwietnia 1996 roku.