Walne zgromadzenie wspólników

 

Zarząd

 

Prezes

Józef Misiun

Wiceprezes    

Teresa Gajdamowicz

Prokurent

Dorota Bogdańska

 

 

Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący    

Leszek Żelejko

Członek

Janusz Wołoszyn

Członek

Stanisław Światłowski