W sytuacji, w której sprzedali Państwo lub zakupili nieruchomość, która obsługiwana była przez PWiK spółka z o.o. w Łobzie w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości. W tym celu należy zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta.


w przypadku osób fizycznych, które sprzedały nieruchomość:

wypełnić wniosek o rozwiązanie umowy (Załącznik Nr 4 - Wniosek rozwiązanie umowy na dostawę wody i lub odprowadzane ścieki) lub wypełnić go w biurze obsługi klienta.


w przypadku osób fizycznych, które nabyły nieruchomość:

-    wypełnić wniosek o zawarcie umowy (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy) lub wypełnić go w biurze obsługi klienta,
-    przedłożyć tytuł prawny nabycia nieruchomości,
-    pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli ( w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
-    aktualny dokument tożsamości
-    protokół  zdawczo – odbiorczy,zawierający dane; adres nabytej / sprzedanej nieruchomości, datę przejęcie/przekazania nieruchomości,numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego.


w przypadku nieuregulowanych spraw spadkowych( po zmarłym):

do czasu ustalenia spadkobiercy należy dodatkowo przedłożyć akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz oświadczenie w sprawie tymczasowego zawarcia umowy.

 


w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które sprzedały nieruchomość:

wypełnić wniosek o rozwiązanie  umowy(Załącznik Nr 4 - Wniosek rozwiązanie umowy na dostawę wody i lub odprowadzane ścieki) lub wypełnić go w biurze obsługi klienta.

 

w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nabyły nieruchomość

-    wypełnić wniosek o zawarcie umowy (Załącznik Nr 1 - Wniosek - Zawarcie umowy) lub wypełnić go w biurze obsługi klienta,
-    przedłożyć tytuł prawny nabycia nieruchomości,
-    dostarczyć dokumenty rejestrowe (zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS)
-    dostarczyć odpis Regon, NIP.
-    protokół zdawczo – odbiorczy,zawierający dane; adres nabytej / sprzedanej nieruchomości, datę przejęcie/przekazania nieruchomości,numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego.Powyższe dokumentny można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa lub osobiście dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa.