Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje


Na podstawie art.24 ust.8 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U.2006r.NR.123 poz. 858 z późniejszymi. zmianami) wprowadza się z dniem 01 maja 2014 r. nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które wynosić będą:
                                                    

1. za 1 m3 pobranej wody 3,63 zł + 8 % VAT = 3,92 zł brutto
2. za 1 m3 odprowadzonych ścieków 4.74 zł + 8 % VAT = 5,12 zł brutto
3. stawka opłaty abonamentowej  na odbiorcę w rozliczeniach  
     w oparciu o wskazanie wodomierza głównego:  
 a)    dla dostarczenia wody i odprowadzania ścieków:  
           cykl jednomiesięczny  4,31 zł + 8% VAT = 4,65 zł brutto
           cykl dwumiesięczny  8,62 zł + 8% VAT = 9,31 zł brutto
 b)    dla dostarczania wody  
           cykl jednomiesięczny  4,31 zł + 8% VAT = 4,65 zł brutto
           cykl dwumiesięczny  8,62 zł + 8% VAT = 9,31 zł brutto
 4. stawka opłaty abonamentowej  na odbiorcę w rozliczeniach  
 z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych  
 a)    dla dostarczenia wody i odprowadzania ścieków:  
           cykl jednomiesięczny  4,31 zł + 8% VAT = 4,65 zł brutto
           cykl dwumiesięczny  8,62 zł + 8% VAT = 9,31 zł brutto
 b)    dla dostarczania wody  
           cykl jednomiesięczny  4,31 zł + 8% VAT = 4,65 zł brutto
           cykl dwumiesięczny  8,62 zł + 8% VAT = 9,31 zł brutto
 5. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach  
     w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego,  
      mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  
 a)    dla dostarczania wody  
           cykl jednomiesięczny  4,31 zł + 8% VAT = 4,65 zł brutto
           cykl dwumiesięczny  8,62 zł + 8% VAT = 9,31 zł brutto

 

 

     Taryfy obowiązywać będą do dnia 30 kwietnia 2015 roku.Z poważaniem
Prezes Zarządu    Józef Misiun