Przedsiębiorstwo posiada sprzęt, wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana kadrę do wykonywania robót budowlanych w zakresie bieżących remontów obiektów budowlanych.