Infrastruktura wodociągowa na terenie miasta Łobez budowana była w latach 1960-1970.Pozyskiwana w tym okresie woda podziemna charakteryzowała się dużo lepszą jakością, dlatego też procesy uzdatniania były zdecydowanie mniej zaawansowane technologicznie. Sieć wodociągowa również odpowiadała lansowanym w tym okresie poglądom oraz możliwościom technicznym w branży wodociągowej.
     W roku 2006 podjęta została decyzja o modernizacji stacji uzdatniania wody w Łobzie kładąc szczególny nacisk na uzyskanie parametrów wody odpowiadającym aktualnie obowiązującym normom sanitarnym.Kolejnym krokiem w gospodarce wodociągowej była i jest sukcesywna wymiana sieci wodociągowej dopasowując jej stan techniczny do aktualnie obowiązujących standardów.
     Restrukturyzacja rolnictwa, która miała miejsce w latach 90-tych ubiegłego wieku spowodowała, iż sukcesywnie były przejmowane wiejskie wodociągi po upadających Państwowych Gospodarstwach Rolnych, co przedstawia poniższa tabela:

 

Rok Przejęcia  wodociągów    
Miejscowość
1996     Zajezierze
  Rynowo
  Suliszewice
  Wysiedle
  Rożnowo
1997     Grabowo
  Dobieszewo
  Unimie
  Meszne
  Zachełmie
1998     Worowo
1999     Zagórzyce
  Łobżany
  Poradz
  Klępnica

 

     W związku z powyższym na chwilę obecną przedsiębiorstwo obsługuje cały teren Gminy i Miasta Łobez w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jej mieszkańców.