Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu wrześniu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Poradz (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3006/2017)

 • Worowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3007/2017)

 • Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3009/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu sierpniu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Meszne (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2611/2017)

 • Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2624/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu czerwcu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Dobieszewo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1886/2017)

 • Unimie (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1884/2017)

 • Byszewo oraz Grabowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1878/2017)

 • Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1889/2017)

 • Suliszewice (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1836/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu maju 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Zagórzyce (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1397/2017)

 • Poradz (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1389/2017)

 • Zajezierze (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1392/2017)

 • Rożnowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1395/2017)

 • Rynowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1403/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu kwietniu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Łobez - Stacja Uzdatniania Wody (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1169/2017)

 • Budziszcze nr 3b – SUW Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1168/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu marcu 2017 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Chrobrego stacja podnoszenia ciśnienia , SUW Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/761/2017)

 • Dobieszewo 5/2 (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/756/2017)

 • Unimie nr 18 (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/758/2017)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuję że w miejscowości Meszne i Zachełmie (SUW Meszne) na podstawie decyzji PS-HK/337/11/D/2016 z dnia 04.11.2016 woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia 30.04.2017 r

     Decyzja wydana jest w związku z przekroczeniami zawartości manganu ( norma według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985 wynosi 50 µg/l). Przekroczenie to według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mangan występujący w ilościach powyżej 100 µg/l nadaje  niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Według WHO wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych wynosi 400µg/l

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

   

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu grudniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • ul. Świętoborzec, SUW Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3432/2016)

 • Zagórzyce 13 studzienka wodomierzowa (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3431/2016)

 • SUW Rożnowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3430/2016)

 • Wysiedle 22 studzienka wodomierzowa (sprawdzanie zbadań wody nr LB/W/3429/2016)

 • SUW Dobieszewo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3426/2016)

 • SUW Suliszewice (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3428/2016)

 • Unimie nr 18 (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3425/2016 oraz nr LB/W/3602/2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

   

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu listopadzie 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • SUW Worowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3221/2016)

 • Rynowo nr 2 studzienka wodomierzowa (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3223)

 • Klępnica nr 39 studzienka wodomierzowa – SUW Poradz (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3278/2016)

 • SUW Poradz (sprawdzanie zbadań wody nr LB/W/3220/2016 oraz nr LB/W/3279/2016)

 • Poradz 21 studzienka wodomierzowa (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/3280/2016)

 • Łobżany 10, SUW Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/23222/2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

   

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu październiku 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • SUW Karwowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2883/2016)

 • Byszewo nr 17 studzienka wodomierzowa – SUW Grabowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2878/2016)

 • SUW Wysiedle (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2876/2016)

 • Bonin studzienka wodomierzowa, SUW Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2879/2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

     Na podstawie sprawozdań nr LB/W/2678/2016 i LB/W/2684/2016 w miejscowości Meszne stwierdzono przekroczenie zawartości manganu w wodzie 64 µg/l i 84 µg/l ( norma według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985 wynosi 50 µg/l). Przekroczenie to według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mangan występujący w ilościach powyżej 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Według WHO wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych wynosi 400µg/l

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu wrześniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Klępnica – SUW Poradz (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2679/2016)

 • Zagórzyce (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2681/2016 )

 • Łobez, ul. Wojcelska SUW (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2683/2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

     Na podstawie sprawozdań nr LB/W/2678/2016 i LB/W/2684/2016 w miejscowości Meszne stwierdzono przekroczenie zawartości manganu w wodzie 64 µg/l i 84 µg/l ( norma według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985 wynosi 50 µg/l). Przekroczenie to według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mangan występujący w ilościach powyżej 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Według WHO wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych wynosi 400µg/l

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu sierpniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Unimie (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2244/2016 z dnia 22.08.2016)

 • Dobieszewo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2241/2016 z dnia 22.08.2016 i LB/W/2449/2016)

 • Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/2256/2016 z dnia 22.08.2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada  2015 r  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu lipcu 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Karwowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1956/2016 z dnia 20.07.2016)

 • Worowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1955/2016 z dnia 20.07.2016)

 • Suliszewice (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1954/2016 z dnia 20.07.2016)

 • Łobez - Budziszcze (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/1948/2016 z dnia 20.07.2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie informuje

 

W miesiącu kwietniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie w wyniku kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągów publicznych informuję, że w miejscowościach:

 

 • Zajezierze (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/862/2016 z dnia 26.04.2016)

 • Dobieszewo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/866/2016 z dnia 26.04.2016)

 • Worowo (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/864/2016 z dnia 26.04.2016)

 • Suliszewice (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/863/2016 z dnia 26.04.2016)

 • Łobez (sprawozdanie z badań wody nr LB/W/861/2016 z dnia 26.04.2016)

 

woda spełnia wymagania jakości wody do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2015 poz. 1985.

 

W miejscowości Rożnowo w związku z podwyższona zawartością jonu amonowego w ilości 0,76 mg/l ( dopuszczalny zakres wynosi 0,50 mg/l według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) – warunkowa przydatność wody do picia.

 

Prezes

mgr inż. Józef Misiun

 

 

 

L.p. Ujęcie wody Obszar zasilania   Liczbowe wyrażenie twardości w różnych skalach:
Rodzaj wody pod
względem twardości w przeliczeniu na stopień stopień stopień  
ogólnej – opisowo CaCO3 niemiecki francuski angielski mval/l
    dH      
1. Łobez Łobez, Bonin, Budziszcze średnio twarda 231 12,94 23,10 16,21 4,62
Łobżany, Prusinowo
2. Meszne Meszne, Zachełmie twarda 393 22,02 39,30 27,57 7,85
3. Karwowo Karwowo twarda 420 23,53 42,00 29,47 8,39
4. Unimie Unimie bardzo miękka 85 4,762 8,50 5,97 1,70
5. Dobieszewo Dobieszewo średnio twarda 196 10,98 19,60 13,75 3,92
6. Worowo Worowo bardzo miękka 60 3,36 6,00 4,21 1,20
7. Poradz Poradz, Klępnica znacznie twarda 327 18,32 32,70 22,94 6,53
8. Suliszewice Suliszewice, Niegrzebia średnio twarda 203 11,37 20,30 12,42 4,06
9. Wysiedle Wysiedle średnio twarda 216 12,10 21,60 15,15 4,32
10. Rynowo Rynowo znacznie twarda 282 15,80 28,20 19,78 5,64
11. Rożnowo Rożnowo znacznie twarda 279 15,63 27,90 19,57 5,57
12. Zagórzyce Zagórzyce bardzo miękka 31 1,73 3,10 2,17 0,62
13. Zajezierze Zajezierze twarda 420 23,53 42,00 29,47 8,39
14. Grabowo Grabowo, Byszewo średnio twarda 212 11,88 21,20 14,87 4,24